Aktualności

Grupa Grimaud

logo grimaud

Stabilność marki CHOICE GENETICS gwarantuje obecność w ramach operującej globalnie GRUPY GRIMAUD, specjalizującej się w genetyce wielu gatunków zwierząt. Zaplecze naukowe i kapitałowe grupy zapewnia ciągły postęp genetyczny świń, w oparciu o najnowszą wiedzę naukową, zweryfikowaną na fermach hodowlanych całego świata.

Czytaj więcej

Program NAIMA 2.0 to jeden z najważniejszych projektów genetycznych Choice Genetics w ostatnich latach. Jego celem jest postęp genetyczny w obrębie czystych linii loch NAIMA, jednej z najpopularniejszych loch na świecie i kluczowego produktu w ofercie marki.

Wprowadzona na rynek w 1994, po 12 latach udoskonaleń genetycznych, NAIMA stanowiła uwieńczenie innowacyjnej wizji genetycznej zapoczątkowanej przez francuską firmę genetyczną PEN AR LAN [dziś pod nazwą CHOICE GENETICS]. Łączyła najlepsze cechy ras europejskich [przyrosty, umięśnienie, jakość tuszy] oraz chińskich [macierzyńskość, mleczność].

k naima

- Za NAIMA od zawsze stoi filozofia zrównoważonej genetyki i hodowli, która zwraca uwagę na wysoką produktywność i jednocześnie jakość prosiąt – podkreśla Stanisław Niemyjski prezes zarządu Choice Genetics – W tej filozofii produktywność jest skorelowana ze zdolnością lochy do odchowania urodzonych prosiąt. NAIMA to zapewnia. To z jednej strony ponad 75 prosiąt odsadzonych w okresie użytkowości rozpłodowej, a z drugiej niski stopień brakowania lochy, średnio 6 miotów.

Program NAIMA 2.0 wdrożony został w 2014 roku. Jego celem jest dalsze zwiększenie liczby odsadzonych prosiąt oraz poprawa wskaźnika spożycia paszy.

Nowy program selekcji poprzedziło dwa lata badań oraz wdrażania najnowszych narzędzi z zakresu genetyki i informatycznych narzędzi przetwarzania ogromnych ilości danych [BIG DATA].

Zmiany wprowadzano na kilku poziomach:

  • zreorganizowana została sieć selekcji
  • udoskonalono kryteria selekcji
  • zoptymalizowano przetwarzanie danych statystycznych i genetycznych w ramach oceny BLUP

W dużej części zmieniony został łańcuch przetwarzania danych, a poszczególne działy Badanie i Rozwój Choice Genetics uzyskały wspólne narzędzia przetwarzania danych genetycznych. W ramach projektu, przy współpracy ekspertów, zastosowano najnowsze metody z zakresu genetyki ilościowej. Udoskonalono ponadto poszczególne etapy procesu selekcji w terenie, celem uzyskania dodatkowego postępu genetycznego na poziomie każdego ogniwa całego łańcucha. Na nowo wyznaczono główne kierunki selekcji dla linii żeńskich. Opracowano nowe narzędzia, pozwalające ocenić, jakie znaczenie ekonomiczne mają dla producentów poszczególne cechy, w kierunku których prowadzona jest selekcja.

naima 2

Wprowadzenie tych rozwiązań w terenie było możliwe dzięki dedykowaniu do programu doświadczonego zespołu genetyków, posiadających wieloletnie doświad-czenie badawczo-hodowlane., którzy ściśle współpracowali z zespołem ds. analiz statystycznych Grupy Grimaud. Duże korzyści do programu wniosło wymiana doświadczeń naukowych przez specjalistów z różnych firm selekcyjnych wchodzących w skład Grupy Grimaud (brojlery, nioski, kaczki, perliczki, gołębie, króliki, krewetki). Pozwoliła na wymianę informacji, wdrożenie koncepcji i pomysłów wcześniej sprawdzonych przy innych gatunkach zwierząt, wspólne wykorzystanie narzędzi przetwarzania danych i kompetencji specjalistów.

W oparciu o dokonane badania Choice Genetics jest dziś w stanie stwierdzić przyspieszenie postępu genetycznego. Przynaspieszenie to jest imponujące: ponad +40% dodatkowego postępu genetycznego w stosunku do lat poprzednich, w zależności od linii (patrz wykres). Przyspieszenie to widoczne jest jednocześnie we wszystkich liniach, wzmacniając efekty programu 2.0. Jest to owoc pracy całego zespołu ludzi, połączonych sił genetyków, hodowców, informatyków i techników. W oparciu o doświadczenia z programu NAIMA 2.0. Choice Genetics posiada teraz silne podstawy, pozwalające na wykorzystanie najnowszych technologii, takich jak selekcja genomowa, do poprawy efektywności żywienia.

wykres NAIMA 2.0

TABELA NAIMA 2.0

– Prace badawcze naszych genetyków koncentrująsię ponadto na selekcji w kierunku umięśnienia oraz jakości mięsa i tu również mamy znaczące osiągnięcia.– mówi Stanisław Niemyjski – Jestem przekonany, że NAIMA 2.0 ma przed sobą świetlaną przyszłość, która przyniesie korzyści hodowcom.NAIMA to locha niemal doskonała – dodaje.

 

O programie NAIMA2.0 będziemy mówili na otwarciu nowej firmy hodowlanej w Kołaczkowicach, której celem produkcyjnym będzie namnażanie loszek towarowych F1 NAIMA, dla klientów Choice Genetics. 

Centrum Genetyczne
Smólniki Osieckie
62-613 Osiek Mały
tel. +48 504 047 349
tel. +48 504 047 577
e-mail: cpn@choice-genetics.com