Aktualności

Grupa Grimaud

logo grimaud

Stabilność marki CHOICE GENETICS gwarantuje obecność w ramach operującej globalnie GRUPY GRIMAUD, specjalizującej się w genetyce wielu gatunków zwierząt. Zaplecze naukowe i kapitałowe grupy zapewnia ciągły postęp genetyczny świń, w oparciu o najnowszą wiedzę naukową, zweryfikowaną na fermach hodowlanych całego świata.

Czytaj więcej

Patrząc wstecz, przeszłość każdej firmy jest wyraźna i wydaje się oczywista. Każdy zarządzający musi sobie jednak zadawać pytanie, czy równie wyraźnie rysuje się przyszłość jego firmy? Kreowanie wizji przyszłości w zespole wymaga zaangażowanego podejścia do zadań, działania według ściśle określonego planu, a przede wszystkim otwartości na idee kreatywnych umysłów.

Właśnie dlatego, w ramach Komitetu Strategicznego Grupy Grimaud, na czele którego stoi Fred Grimaud, z udziałem prezesów poszczególnych spółek oraz dyrektorów kluczowych obszarów, odbyła się swoista burza mózgów, której celem było opracowanie strategii firmy w obszarze genetyki wszystkich gatunków zwierząt, którymi zajmuje się Grupa Grimaud oraz zdefiniowanie tzw. „Wizji 2020”, czyli przedstawienia intencji, aspiracji i dążeń, które w perspektywie trzech lat ugruntują pozycję Grupy jako światowego lidera sektora genetyki.

Podczas serii spotkań staraliśmy się odpowiedzieć na następujące pytania: Co jest motorem napędzający naszą działalność? Jakie są kluczowe czynniki przewagi konkurencyjnej w sektorze genetyki? Jakie tendencje obecne w dzisiejszym społeczeństwie powinniśmy wziąć pod uwagę definiując strategię Grupy? Co nas wyróżnia wśród konkurencji? Wreszcie, co powinno się znaleźć w strategii Grupy, by umożliwić nam oferowanie jeszcze lepszych produktów i usług naszym klientom?

wizja

W ramach Komitetu stwierdziliśmy, iż istnieją cztery filary, na których oprzemy strategię Grupy: 

  • Innowacje i zróżnicowane produkty: nasze zwierzęta hodowlane umożliwiają hodowcom prowadzenie zróżnicowanej produkcji, w zależności od postawionych celów hodowlanych. Nie tylko zapewniają efektywną produkcję, ale i wyraźnie różnią się od innych zwierząt pod względem takich cech jak jakość mięsa, dobrostan zwierząt oraz imponująca kondycja fizyczna
  • Platforma GENETECH (www.genetechbygrimaud.com ): przyspieszenie postępu genetycznego w Grupie Grimaud w zakresie różnicowania cech, dzięki wdrożeniu zaawansowanych technologii takich jak badanie tuszy zwierząt tomografem komputerowym, wymiany i przetwarzanie ogromnej ilości danych oraz genomice
  • The Natural Concept: (www.natural-concept.fr ): przyjęta przez spółki należące do Grupy Grimaud idea, zgodnie z którą efektywna produkcja zwierząt idzie w parze ze zrównoważonymi praktykami produkcyjnymi
  • Innowacje w zakresie jakości świadczonych usług: relacje z naszymi klientami wykraczają poza standardową relację dostawca-kupujący. Nabierają cech długoterminowego partnerstwa, w ramach którego, dla obopólnych korzyści, dzielimy się wiedzą w zakresie najlepszych praktyk hodowlanych, wymieniamy informacjami oraz wynikami

Felieton Pietera Seghersa dyrektora zarządzającego Choice Genetics.

Choice Genetics należy do Grupy Grimaud od 2013 roku i odpowiada w niej za genetykę trzody chlewnej. Grupa specjalizuje się ponadto w genetyce kaczek, perliczek, gołębi, brojlerów, kur, królików oraz biofarmacji [szczepionki i przeciwciała ludzkie].

 

Centrum Genetyczne
Smólniki Osieckie
62-613 Osiek Mały
tel. +48 504 047 349
tel. +48 504 047 577
e-mail: cpn@choice-genetics.com