Aktualności

Grupa Grimaud

logo grimaud

Stabilność marki CHOICE GENETICS gwarantuje obecność w ramach operującej globalnie GRUPY GRIMAUD, specjalizującej się w genetyce wielu gatunków zwierząt. Zaplecze naukowe i kapitałowe grupy zapewnia ciągły postęp genetyczny świń, w oparciu o najnowszą wiedzę naukową, zweryfikowaną na fermach hodowlanych całego świata.

Czytaj więcej

Podstawą opłacalnej produkcji świń jest materiał genetyczny najnowszej generacji oraz zarządzanie fermą wg filozofii Full-Value Pig. Będzie o tym przekonywał podczas IV Forum Top Agrar, już w tą środę w Poznaniu, dr Stanisław Niemyjski, prezes zarządu Choice Genetics. Zapraszamy na zapowiedź prezentacji pt. "Materiał genetyczny i remont stada podstawą opłacalnej hodowli świń." 

 

 Rewolucyjne technologie obrazowania, pomiarów, wreszcie genomiki i genetyki ilościowej przynoszą wzrost wykładniczy w zakresie wiedzy o genetyce zwierząt, umożliwiają włączanie do indeksów selekcyjnych cech do tej pory niemierzalnych, jak socjalność, kondycja, behawior, czy naturalna odporność świń, zapewniając niespotykany wcześniej postęp genetyczny. Transformacja całego łańcucha wartości za sprawą danych i technologii wykładniczych jak genomika i hodowla precyzyjna dostarczają B&R narzędzi na bezpośrednie interakcje ze świńskim DNA, proaktywne zarządzanie, a także opracowanie bardziej precyzyjnych metod selekcji. Dzięki temu producenci trzody mają dziś do dyspozycji zwierzęta doskonale zrównoważone genetycznie, które gwarantują bardzo wysoką efektywność hodowli.

Forum Top Agrar

Metodą na korzystanie z efektów tej prawdziwej rewolucji w genetyce trzody chlewnej i zmniejszanie opóźnienia genetycznego stada, staje się jego remont. Remont stada poprawia produktywność i sprawność techniczną loch, skuteczność krycia, plenność gospodarczą oraz lepsze wykorzystanie paszy. Oddziaływuje więc bezpośrednio na efektywność produkcyjną i finansową hodowli. Remont powinien uwzględniać nie tylko cele produkcyjne danej fermy, ale również szereg innych niezwykle ważnych elementów. Dlatego remont stada pozostaje wyzwaniem nie tyle finansowym, ile przede wszystkim organizacyjnym, rodzącym wiele pytań.

Jak właściwie przeprowadzić remont? Kto o nim powinien decydować, hodowca samodzielnie, czy wspólnie z doradcami z firmy genetycznej? Jakie są przyczyny brakowania loch w stadzie? Jak powinna wyglądać optymalna struktura stada loch? Jaki przepływ imigracyjny jest optymalny i kiedy nie narusza środowiska biologicznego fermy? Czy loszki remontowe kupować z zewnątrz, czy mając na względzie choćby sytuację z ASF, produkować je samodzielnie na własne potrzeby? Programy hodowlane In-House Multiplication, pozwalają na zbudowanie szczelnej bioasekuracji, zapewniają hodowcy wsparcie, budują wreszcie niezależność, która w dobie dużego zagrożenia zdrowotnego jest ważnym czynnikiem stabilnej produkcji świń.

Podsumowanie

Według doświadczeń Choice Genetics remont stada na optymalnym poziomie brakowania i według reguł sztuki przeprowadza w dalszym ciągu zbyt mało krajowych hodowców. W porównaniu do zachodnich standardów zarządzania fermą, to wskaźnik bardzo mały. W operacji remontów stad tkwią więc rezerwy, które mogą poprawić efektywność hodowli krajowych producentów trzody.

Chcecie wysłuchać prezentacji? Jeśli jeszcze się nie zarejestrowaliście, możecie to uczynić na stronie: http://www.forum.topagrar.pl 

Centrum Genetyczne
Smólniki Osieckie
62-613 Osiek Mały
tel. +48 504 047 349
tel. +48 504 047 577
e-mail: cpn@choice-genetics.com