Aktualności

Grupa Grimaud

logo grimaud

Stabilność marki CHOICE GENETICS gwarantuje obecność w ramach operującej globalnie GRUPY GRIMAUD, specjalizującej się w genetyce wielu gatunków zwierząt. Zaplecze naukowe i kapitałowe grupy zapewnia ciągły postęp genetyczny świń, w oparciu o najnowszą wiedzę naukową, zweryfikowaną na fermach hodowlanych całego świata.

Czytaj więcej

Ciepłych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szcżęśliwego Nowego Roku życzy Zarząd i Pracownicy CHOICE GENETICS!

 

Jaki powinien być stosunek lizyny do energii podczas żywienia w okresie tuczu? Jakie powinny być właściwe warunki termiczne na fermie? Zasady żywienia tuczników na mokro! Żywienie loch na porodówce?

Okres tegorocznych żniw, to dobra okazja do przypomnienia sytuacji z ubiegłego roku, która jest najlepszym uzasadnieniem dla pozytywnej odpowiedzi na tytułowe pytanie.

Jednym z kilku podstawowych czynników mających wpływ na opłacalność produkcji trzody chlewnej jest skuteczny przebieg rozrodu.

Czas biegnie tak szybko, że pracując nad obecnym wydaniem Przewodnika zorientowaliśmy się z zespołem, że minęło wiele miesięcy od jego ostatniego wydania, zdaniem wielu naszych hodowców za długo, dlatego nadrabiamy zaległości. 

Na rynku dostępnych jest wiele różnych genetyk. Niektórzy hodowcy przy wyborze genetyki kierują się przyzwyczajeniem, inni biorą daną genetykę z rekomendacji itd. Większość firm genetycznych sprzedających loszki, opierają swoją prace na tzw. krzyżowaniu towarowym. Krzyżowanie, inaczej HYBRYDYZACJA, pozwala na uzyskanie lepszych efektów w chowie. Dobierając dostawcę warto pamiętać, że tylko praca hodowlana prowadzona przy zachowaniu maksymalnych standardów da zwierzęta o wysokich parametrach hodowlanych. Choice Genetics realizuje prace hodowlane w ramach trzech programów: Multiplikacja i Selekcja, Umowa Bejjing oraz Umowa Wuxi.

Pogody ducha na Święta Wielkanocne życzy Choice Genetics!

Niniejszy artykuł to przedruk wywiadu udzielonego przez Stanisława Niemyjskiego prezesa zarządu Choice Genetics Polska podczas targów AgroShow Animals w Kijowie [styczeń 2016R]

W lutym odbyły się największe specjalistyczne targi dla hodowców i producentów trzody. Targi FERMA w Łodzi, jak każdego roku przyciągnęły kilkuset wystawców i kilkadziesiąt tysięcy gości. W tym roku byliśmy na nich obecni w roli wystawców.

Remont stada przeprowadza się z dwóch powodów tzw. „brakowanie z konieczności”, przymusowe, oznacza sytuację, kiedy zwierzęta w wyniku znaczącego pogorszenia kondycji ciała nie nadają się na dalszą hodowlę oraz „brakowanie ekonomiczne”, dobrowolne, kiedy decyzja o remoncie jest wynikiem świadomej strategii hodowlanej, której celem jest utrzymywanie wysokiego poziomu genetycznego stada i osiąganie maksymalnych możliwości produkcyjnych zwierząt. Wśród polskich hodowców przeważa remont z konieczności. To o tyle zaskakujące, że koszty remontu są poniżej 2% ogółu kosztów hodowlanych, co w porównaniu z kosztem pasz (ok. 70% kosztów), oznacza, iż należą one do najniższych kosztów hodowli. Dlaczego więc hodowcy rezygnują z narzędzia, dzięki któremu mogą poprawić zyskowność produkcji? 

Centrum Genetyczne
Smólniki Osieckie
62-613 Osiek Mały
tel. +48 504 047 349
tel. +48 504 047 577
e-mail: cpn@choice-genetics.com