Aktualności

Grupa Grimaud

logo grimaud

Stabilność marki CHOICE GENETICS gwarantuje obecność w ramach operującej globalnie GRUPY GRIMAUD, specjalizującej się w genetyce wielu gatunków zwierząt. Zaplecze naukowe i kapitałowe grupy zapewnia ciągły postęp genetyczny świń, w oparciu o najnowszą wiedzę naukową, zweryfikowaną na fermach hodowlanych całego świata.

Czytaj więcej

FCR i wyjątkowa jakość kulinarna tuszy

KNUR NOWEJ GENERACJI!

Najnowszy knur w ofercie Choice Genetics. Światowy lider w zakresie efektywności żywieniowej. Selekcja knura na cechy dzielności tucznej i rzeźnej przyniosła wyjątkowe rezultaty. To z jednej strony FCR dla całej populacji poniżej 2 kg / kg m.c, a  drugiej doskonałe szynki. Wysoka wartość kulinarna mięsa predestynuje go do wytwarzania wysoko jakoścowych produktów, tzw. długo dojrzewających. Excelium to wzorzec zrównoważonej genetyki. Knur dedykowany do współczesnego modelu przemysłowej i zintegrowanej produkcji świń. Spełnia wymogi zagranicznych i krajowych programów jakościowych, w tym m.in. PQS i QAFP. Wolny od genu wrażliwości nastres „n” i genu RN-„kwaśnego mięsa”.  

2017 Excelium

Czytaj: "Excelium - knur nowej generacji" / kliknij

Knur Excelium Innowacyjny Produkt Rolniczy 2019

ZNAKOMITA EFEKTYWNOŚĆ ŻYWIENIOWA:

 • FCR dla 10% najlepszych osobników:  1,54 kg/kg m.c.
 • FCR dla populacji < 2 kg/kg m.c.

WYJĄTKOWA EFEKTYWNOŚĆ TUCZU:

 • szybkie tempo wzrostu: 140 dni do 115 kg
 • niska śmiertelność 
 • wysoka wytrzymałość

 WYBITNE CECHY BEHAWIORALNE:

 • świetne zdolności adaptacyjne
 • wysoka akceptowalność dla innych osobników
 • dedykowany do modelu przemysłowej, zintegrowanej produkcji świń 

WYSOKA WARTOŚĆ KULINARNA:

 • optymalny rozkład i udział mięsa w wyrębach podstawowych
 • mięso znakomite pod względem cech technologicznych i sensorycznych
 • mięso predesytnowane do wytwarzania produktów Premium np. długo dojrzewających
 • gwarantowany genotyp NN, rn+rn+

DOBRA JAKOŚĆ PROSIĄT:

 • wysoka przeżywalność
 • duży wigor

Linie męskie

Centrum Genetyczne
Smólniki Osieckie
62-613 Osiek Mały
tel. +48 504 047 349
tel. +48 504 047 577
e-mail: cpn@choice-genetics.com