Aktualności

Grupa Grimaud

logo grimaud

Stabilność marki CHOICE GENETICS gwarantuje obecność w ramach operującej globalnie GRUPY GRIMAUD, specjalizującej się w genetyce wielu gatunków zwierząt. Zaplecze naukowe i kapitałowe grupy zapewnia ciągły postęp genetyczny świń, w oparciu o najnowszą wiedzę naukową, zweryfikowaną na fermach hodowlanych całego świata.

Czytaj więcej

Knur P48 – tzw. knur „krzepki” – wysokowydajny, o dużych zdolnościach adaptacyjnych do trudnych, przemysłowych warunków chowu. Podnosi zdrowotność oraz masę urodzeniową prosiąt, a w zakresie jakości mięsa łączy najlepsze cechy Pietrain oraz Duroc.

Główne zalety:

  • ƒƒsilne i zdrowe potomstwo
  • ƒƒduży wigor prosiąt
  • ƒƒdobre wykorzystanie paszy
  • ƒƒduże tempo wzrostu
  • ƒƒwysoka jakość technologiczna i sensoryczna mięsa (kolor, marmurkowatość[K1] )

Linie męskie

Centrum Genetyczne
Smólniki Osieckie
62-613 Osiek Mały
tel. +48 504 047 349
tel. +48 504 047 577
e-mail: cpn@choice-genetics.com