Aktualności

Grupa Grimaud

logo grimaud

Stabilność marki CHOICE GENETICS gwarantuje obecność w ramach operującej globalnie GRUPY GRIMAUD, specjalizującej się w genetyce wielu gatunków zwierząt. Zaplecze naukowe i kapitałowe grupy zapewnia ciągły postęp genetyczny świń, w oparciu o najnowszą wiedzę naukową, zweryfikowaną na fermach hodowlanych całego świata.

Czytaj więcej

Gdy dwa lata temu wprowadzaliśmy na rynek czwartą generację lochy NAIMA, zapowiadaliśmy, że to dopiero początek programu selekcji, który będzie miał swoją kontynuację. Celem głównym programu było odsadzanie przez biologiczną matkę wszystkich żywo urodzonych prosiąt oraz poprawa jakości tuszy. Cele zostały zrealizowane, a w rezultacie programu wprowadzamy do linii matecznych zupełnie nowej generacji loszkę, o nazwie CG36. Następczyni lochy NAIMA oferuje dziś najwyższą na świecie przeżywalność prosiąt przed odsadzeniem [>91%], największą ilość sutków funkcjonalnych [>16] i najniższy koszt wytworzenia prosięcia od urodzenia, do tuczu. Znacząco poprawione zostały także parametry technologiczne mięsa i tuszy. A to zaledwie tylko część korzyści nowej lochy.  

Doskonalenie lochy… doskonałej

Jeśli lochy NAIMA słynęły w takich obszarach jak mleczność, wytrzymałość, bezobsługowość wyproszeń, długość użytkowości rozpłodowej, czy jakość prosiąt, to locha CG36 jeszcze te parametry poprawiła, zapewniając odpowiednie warunki fizyczne i macierzyńskie do plenności zwiększonej o 1,2 prosięcia, do 16,06 szt. żywo urodzonych i 15,12 szt. odsadzonych na miot.  

 

użytkowość rozpłodowa            

> 85 szt. prosiąt

długowieczność

> 6,3 miotów

efektywność produkcyjna

> 16 sutków 

waga urodzeniowa prosiąt

1,40 kg

przeżywalność prosiąt

> 91%

pobór paszy przez lochę w roku,                              na statystycznie odsadzone prosię  

36,8 kg

 

Ponad 16 prosiąt żywo urodzonych wymaga odpowiedniej ilości sutków. CG36 z ilością sutków funkcjonalnych >16 samodzielnie zaspokoi potrzeby miotów, wyznaczając światowy standard w tym zakresie. Selekcja loch pod względem jakości wymienia gruczołów mlekowych wyeliminowała również sutki niefunkcjonujące.

Sutki funkcjonalne u lochy CG36 Choice Genetic

- Niezwykle ważne dla nas było zapewnienie możliwości wykarmienia wszystkich urodzonych prosiąt – podkreśla Stanisław Niemyjski prezes zarządu Choice Genetics – Równoczesny postęp w obu obszarach, plenności i ilości sutków był warunkiem wprowadzenia lochy na rynek. Jestem dumny, że to się powiodło tak szybko – dodaje.

Poprawiła się także jakość miotu. O 2 kg wzrosła średnia waga miotu, a średnia waga prosięcia kształtuje się na poziomie 1,4 kg. Wysoka waga urodzeniowa ma wpływ na zdolności przyżyciowe prosiąt. Przeżywalność prosiąt po CG36 to dziś >91%, a to zapewnia loszce pozycję nr 1 w zakresie przeżywalności prosiąt przed odsadzeniem.

- CG36 w sprzedaży jest od pierwszego kwartału. - mówi Stanisław Niemyjski prezes zarządu Choice Genetics - Pierwsze wyproszenia u krajowych hodowców potwierdzają wysoką wagę urodzeniową i jednorodność miotu. – dodaje.

locha CG36 waga miotu

 

WYNIKI GTTT 10% 30% 100%
Skuteczność krycia [%] 93,2 92,5 91,8
Urodzone żywo / miot 16,06 15,94 15,66
Odsadzone / miot 15,12 14,84 14,29
Odsadzone / locha prod. / miot 34,30 33,02 32,41
Dni jałowe  6,2 7,4 8,5
Brakowanie loch [%] 36,7 33,9 31,4

 

CG36 następczyni lochy NAIMA

CG36 to jeszcze lepsza żywotność i odporność. Odsetek padnięć macior CG36 to wskaźnik poniżej 2,6%. Przy zwiększonej wytrzymałości loch [> 6,3 miotów] i niskim wskaźniku brakowania [< 40%] polski hodowca świń otrzymuje lochę niezwykle efektywną w hodowli. Produktywność w całym cyklu na poziomie >85 szt. prosiąt, i FCR 2,4/kg zapewniają ponadto najniższy koszt wytworzenia prosięcia oraz odchowu w tuczu.

 Udoskonalone cechy rzeźne i tuczne

Największe przemiany locha CG36 demonstruje w zakresie cech tucznych i rzeźnych. Dzięki odpowiedniemu programowi selekcyjnemu grubość słoniny grzbietowej u loszki CG36 udało się zredukować aż o 2,5 mm, co jest bardzo dobrym rezultatem. Grubość mięśnia LD zwiększono z kolei o 4 mm. Poprawie uległa średnia mięsność, która przy CG36 wynosi 59%. Wreszcie o 7 dni skrócono tempo wzrostu lochy do wagi 115 kg.  

- Poprawa wartości rzeźnej i jakości technologicznej tuszy to odpowiedź na oczekiwania przemysłu mięsnego – mówi Stanisław Niemyjski prezes zarządu Choice Genetics – Sukces w tym obszarze to najlepszy dowód, że zwierzęta hodowlane o zrównoważonej genetyce są możliwe do osiągnięcia – dodaje

locha CG36 grubość mięsna LD

locha CG36 grubość słoniny

Podsumowanie

Locha CG36 to godny następca loszki NAIMA, demonstrująca poprawę nie tylko w obszarach, które tradycyjnie były mocną stroną loch genetyki Choice Genetics, ale również w obszarach takich jak wartość rzeźna i technologiczna tuszy. 

To nowa jakość loch hodowlanych nie tylko w ofercie Choice Genetics. CG36 wyznacza aktualnie na świecie standardy efektywności produkcyjnej, a dzięki doskonałym zdolnościom adaptacyjnym do różnych warunków chowu, przystosowaniu do najnowszych wymagań dobrostanu zwierząt (bezuwięziowe kojce porodowe, utrzymanie grupowe) i poprawionej jakości rzeźnej, locha odpowiada na oczekiwania wszystkich uczestników łańcucha produkcyjnego, zarówno hodowców, przemysłu mięsnego, jak i konsumentów.  

 

 Czytaj również artykuł: Locha CG36 - wytyczne w zakresie prowadzenia żywieniowego / kliknij

Centrum Genetyczne
Smólniki Osieckie
62-613 Osiek Mały
tel. +48 504 047 349
tel. +48 504 047 577
e-mail: cpn@choice-genetics.com